"הגל שלי" שומרים על הסביבה

עמותת "הגל שלי", אשר משתמשת בים ובגלים כמגרש הבית וככלי חינוכי – שמה לה למטרה לפתח מודעות סביבתית בקרב החניכות והחניכים בכלל התכניות בעמותה.
אנו מחנכים לשמירה על איכות הסביבה בכלל, ולשמירה על הים והחופים בפרט. 

פעולותינו בתחום:

לימוד והעשרה בנושא הנזקים הסביבתיים שבני האדם גורמים לים ולחופים.

פיתוח וטיפוח מודעות ואחריות סביבתית בקרב החניכים בכל רגע נתון.

ניקיון חופים קבוצתי – שיתוף פעולה עם עמותת "צלול" להגנת הים החופים והנחלים, בו כל חניכה וחניך בעמותה יוצאים לפחות פעם אחת בתוכנית לפעולת ניקיון חופים אקטיבי. 

תערוכת Wild Plastic בשיתוף אמנים מובילים מהארץ ומהעולם, להעלאת המודעות לנזקי צריכת הפלסטיק. התערוכה התקיימה בעמותה לראשונה בחודש מאי 2019. 

שינוי אקטיבי במרכזי העמותה – בשנים האחרונות אנו נוקטים צעדים משמעותיים להמעטת השימוש בכלי פלסטיק במרכזי העמותה: כלי הפלסטיק החד פעמיים הוחלפו בכלי פלסטיק רב פעמיים, הוכנסו פחי מיחזור ועוד. 

Wild plastic 2020