מרכז גלישה חינוכי יחיד מסוגו בעולם

הרעיון החינוכי בבסיס ׳הגל שלי׳ הינו שימוש בגלישת גלים ככלי להתפתחות אישית. גלישת גלים הינה ספורט אתגרי מרתק, המשלב למידה והתנסות.
ההתמודדות בים עם הגלים והזרמים, תנאי מזג האוויר המשתנים, מציאת נקודות האיזון לשיווי משקל, הנפילות החוזרות מהגלשן ואי הוודאות –
לכל אלו השפעות מרחיקות לכת, המשליכות על תחומי חיים נוספים.
בסדרת מפגשים שבועיים – זוכים החניכים ליחס פרטני ולתכנית העצמה אישית במסגרת קבוצה מגובשת.

החזון שלנו הוא להיות ארגון נוער משמעותי שנוגע באלפי נערות ונערים לאורך חופי מדינת ישראל.