תכנית צוות צעיר

התכנית "צוות צעיר" מלווה את חניכי העמותה, אשר השלימו את התהליך החינוכי  הרב-שלבי וסיימו את תוכנית ׳אחים בוגרים׳ בהצלחה.  

התכנית כוללת תכנים של פיתוח וליווי הדרכתי בדגש על אקטיביזם סביבתי. מטרתה להכשיר את הדור החדש של המדריכים בעמותה, להיות מדריכים ומחנכים  טובים יותר לצד היותם אקטיביסטיים סביבתיים. זאת באמצעות הטמעת השמירה על הים כערך מרכזי, שינוי סדרי העדיפויות ואורח החיים היום-יומי בעמותה, והעצמת בני הנוער על ידי מתן אחריות והפעלת מערך התנדבות. במסגרת מפגשים שבועיים  קבועים, התכנית מלווה את החניכים עד השירות הלאומי/ צבאי.

אקטיביסטיים סביבתיים