מדידה והערכה

מדידה והערכה חשובים לנו. בכל תכנית, בכל מרכז אנחנו מודדים את האימפקט במגוון רחב של מדדים- שיפור בדימוי העצמי, שיפור בהרגלי הלמידה, שיפור הדימוי העצמי ועוד.
כך אנחנו יודעים ללמוד, לעקוב ולהשתפר תמידית.

עמותת ״הגל שלי״ זוכה בפרס יו״ר הכנסת לאיכות החיים