שובר גלים: אליאס סאבא כוכב ים

2022

לאורך שנות ילדותו ונעוריו חי אליאס סאבא בצל השפלות, עלבונות ומכות מצד חבריו, […]

לאורך שנות ילדותו ונעוריו חי אליאס סאבא בצל השפלות, עלבונות ומכות מצד חבריו, […]