עושים גלים: שגרירות ארה"ב מציעה מענק לתוכנית גלישה לנוער בסיכון

June 11, 2021

הגל שלי ותכנית המנטורים הצעירים מיישמים ערכים שהשגרירות רוצה לקדם, ובעיקר אזרחות משותפת, […]

הגל שלי ותכנית המנטורים הצעירים מיישמים ערכים שהשגרירות רוצה לקדם, ובעיקר אזרחות משותפת, […]