המהפך של נריה: מילד שהדרדר לסמים ואלימות – ללוחם בצה"ל ומדריך נוער בסיכון

30 לאוקטובר, 2022

בגיל 7 הוא היה מבקר את אביו בבית הסוהר והילדות הקשה הובילה אותו […]

בגיל 7 הוא היה מבקר את אביו בבית הסוהר והילדות הקשה הובילה אותו […]