הגל שלי – עמותה לנוער בסיכון, מרים חיימוביץ

22 לדצמבר, 2018

"כל הזמן אני מחפשת רק לתת למקום הזה, כי הוא באמת הוציא אותי […]

"כל הזמן אני מחפשת רק לתת למקום הזה, כי הוא באמת הוציא אותי […]